TTU_peamine_logo_EST

Tallinna Tehnikaülikool

Puidutöötlemise õppetool (kateeder) asutati 1979. a. Eesti puidutööstuse initsiatiivil. Puidutöötlemise õppetooli avamine TTÜ-s võimaldas alustada inseneride ettevalmistamist Eestis puidutöötlemise erialal.

Puidutöötlemise õppetooli põhieesmärgiks on:
1. ette valmistada ülikooliharidusega insenere, kes loovalt orienteeruvad Eesti Vabariigi puidukompleksi probleemides;
2. arendada teadusuuringuid Eesti puiduressursi otstarbekaks kasutamiseks.

Puidutöötlemise õppetool annab erialaseid teadmisi peamiselt puidu mehaanilise töötlemise, puitplaatide, vineeri ja mööbli tootmise valdkonnast. Valikained võimaldavad ka spetsialiseerumist puidu keemilise töötlemise ja puitkomposiitide valdkonnas.

 

Esindaja JAAN KERS

e-mail: jaan.kers@ttu.ee, 

tel: +372 56 69 0118

https://www.facebook.com/STUDYWOODTECHNOLOGY.TUT