Prolog

PROLOG – MTÜ Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu tegevuse eesmärgiks on ostu- ja tarneahelate juhtimise edendamine, ühingu liikmete professionaalsete oskuste pidev tõstmine ning arendamine ja selle kaudu Eesti majanduselu ning sotsiaalsfääri parendamine. 

Tänase seisuga on ühingul 47 juriidilisest ning 141 füüsilisest isikust liiget.

 

Kategooria: ostu- ja tarneahelate juhtimise edendamine, ühingu liikmete professionaalsete oskuste pidev tõstmine ning arendamine. 

 

PROLOG- Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing

PK 119, Regati pst 1, 11911 Tallinn 

+372 5100582

info@prolog.ee

www.prolog.ee

 

Esindaja Tõnis Hintsov

e-mail: info@prolog.ee & tonishintsov@gmail.com, 

tel: +372 51 00 582